Hãy liên hệ với chúng tôi

Công ty Cổ phần GiNET Việt Nam

Tầng 11, Tòa nhà Harec, Số 4A Láng Hạ, Hà Nội.

Điện thoại: +84 247 1080 668 / +84 247 1080 688

Fax: +84 4 377 28 183

Email: contact@ginet-vn.com

Văn phòng Hồ Chí Minh

Tầng 8, Tòa nhà Platinum, 145 Điện Biên Phủ, Phường Đakao, Quận 1, HCM

Điện thoại:+84 287 1080 668 / +84 287 1080 688

Fax: +84 8 3820 3022