HƯỚNG DẪN BỒI THƯỜNG BẢO VIỆT

STT Sản phẩm bảo hiểm Bảo hiểm Tai nạn 24/24
I HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Quy tắc bảo hiểm Quy tắc bảo hiểm Bảo Việt 
Danh sách các bệnh viện miễn dấu trên hóa đơn Sử dụng chung 
Danh sách các nhà thuốc có hóa đơn VAT Sử dụng chung 
So sánh giá dịch vụ tại một số bệnh viện quốc tế Sử dụng chung 
Hướng dẫn hồ sơ bồi thường Sử dụng chung 
Bảng tỷ lệ trả tiền thương tật  Chi tiết
II CÁC MẪU FORM
Giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm (Claim Form) Mẫu form của Bảo Việt
Biên bản tường trình tai nạn Mẫu form của Bảo Việt
Yêu cầu sử đổi bổ sung Mẫu form của Bảo Việt

ĐỊA CHỈ GỬI HỒ SƠ BỒI THƯỜNG 

 

Hanoi: Mr. Hùng Chiến – GiNET Vietnam Jsc. Co., – Phòng 3, Tầng 11, Tòa nhà Harec, Số 4A Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội

Tel: +84 247 1080 668, Email: chiendh@ginet-vn.com

Ho Chi Minh: Mr Thuyết – GiNET Vietnam Jsc. Co., – Tầng 8, Tòa nhà Platinum, Số 145 Điện Biên Phủ, Phường Da Kao, Quận 1, HCM

Tel: +84 28 7108 0668, Email: cssk1@ginet-vn.com