Bảo hiểm Công trình Xây Dựng Lắp đặt

AN TOÀN XÂY DỰNG – KIỂM SOÁT RỦI RO TIẾT KIỆM CHI PHÍ

SỰ CẦN THIẾT BẢO HIỂM XÂY DỰNG

Theo quy định pháp luật

(Thông tư 329/2016/TT-BTC) Chủ đầu tư, Ban quản lý phải tham gia Bảo hiểm Mọi rủi ro xây dựng cho Công trình.

Đảm bảo chắc chắn

Đảm bảo chắc chắn và đầy đủ cho mọi tổn thất liên quan đến công việc xây dựng, trang thiết bị, máy móc xây dựng.

Đảm bảo quá trình xây dựng

được thực hiện nhanh chóng sau khi có thiệt hại/tổn thất xảy ra, đảm bảo công trình hoàn thành đúng tiến độ.

Bảo hiểm mọi rủi ro Xây dựng

Bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng đưa ra sự đảm bảo chắc chắn và đầy đủ cho mọi tổn thất liên quan đến công việc xây dựng, cho tổn thất của trang thiết bị xây dựng, máy móc xây dựng, thiệt hại về tài sản và/hoặc thương tật đối với con người gây ra cho bên thứ ba trong khi tiến hành công việc xây dựng.

Phạm vi bảo hiểm của đơn bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng rất rộng, chỉ trừ những rủi ro đặc biệt bị loại trừ nêu trong đơn bảo hiểm còn phần lớn các rủi ro gây nên các thiệt hại bất ngờ và không lường trước được diễn ra trong thời gian bảo hiểm tại khu vực công trường đều được bảo hiểm theo đơn bảo hiểm này.

Bảo hiểm mọi rủi ro lắp đặt

Bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng đưa ra sự đảm bảo chắc chắn và đầy đủ cho mọi tổn thất liên quan đến công việc xây dựng, cho tổn thất của trang thiết bị xây dựng, máy móc xây dựng, thiệt hại về tài sản và/hoặc thương tật đối với con người gây ra cho bên thứ ba trong khi tiến hành công việc xây dựng. 

Phạm vi bảo hiểm của đơn bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng rất rộng, chỉ trừ những rủi ro đặc biệt bị loại trừ nêu trong đơn bảo hiểm còn phần lớn các rủi ro gây nên các thiệt hại bất ngờ và không lường trước được diễn ra trong thời gian bảo hiểm tại khu vực công trường đều được bảo hiểm theo đơn bảo hiểm này.

Các rủi ro chính:

  • Cháy, sét đánh, nổ
  • Lũ, lụt
  • Các loại gió bão
  • Động đất
  • Trộm cắp
  • Tay nghề kém, thiếu kinh nghiệm, sơ xuất, hành động cố ý hay nhầm lẫn của con người.

LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG GiNET

Tiết kiệm thời gian và nhân lực.

Phạm vi bảo hiểm rộng nhất với mức phí cạnh tranh nhất.

Tư vấn, hỗ trợ giải quyết bồi thường đảm bảo quyền lợi khi có tổn thất.

Khách hàng không phải trả bất kỳ khoản phí tư vấn nào

TƯ VẤN VÀ GIẢI ĐÁP BẢO HIỂM Xây Dựng

0977 222 085