GiNET Việt Nam 

BẢO HIỂM MỌI RỦI RO XÂY DỰNG

AN TOÀN XÂY DỰNG - KIỂM SOÁT RỦI RO
TIẾT KIỆM CHI PHÍ

 

SỰ CẦN THIẾT CỦA BẢO HIỂM XÂY DỰNG

Bảo hiểm công trình xây dựng – lắp đặt là gói bảo hiểm cơ bản nhất của các công trình xây dựng

 • Theo quy định của luật pháp (Thông tư 329/2016/TT-BTC) Chủ đầu tư, Ban quản lý phải tham gia Bảo hiểm Mọi rủi ro xây dựng cho Công trình.
 • Đảm bảo chắc chắn và đầy đủ cho mọi tổn thất liên quan đến công việc xây dựng, trang thiết bị, máy móc xây dựng.
 • Đảm bảo quá trình xây dựng được thực hiện nhanh chóng sau khi có thiệt hại/tổn thất xảy ra, đảm bảo công trình hoàn thành đúng tiến độ.
 • Tăng cường công tác đề phòng hạn chế tổn thất, quản lý rủi ro hiệu quả nhất cho các Công trình,dự án.

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để có báo giá tốt nhất!

ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM XÂY DỰNG

Bảo hiểm Xây dựng - Lắp đặt phù hợp với các đối tượng sau:

 • Các công trình xây dựng văn phòng, khách sạn, cầu đường, công trình công nghiệp…, trang thiết bị, máy móc phục vụ quá trình xây dựng.
 • Bảo hiểm về Thiệt hại  tài sản hoặc thương tật thân thể cho bên thứ ba xảy ra khi tiến hành công việc xây dựng 

PHẠM VI VÀ QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

 • Công ty Bảo hiểm sẽ bồi thường cho những tổn thất vật chất bất ngờ không lường trước do những rủi ro không bị loại trừ trong Quy tắc Bảo hiểm.
 • Bồi thường cho Người được bảo hiểm về trách nhiệm pháp lý phải trả cho bên thứ ba đối với thiệt hại tài sản hoặc thân thể xảy ra trong quá trình xây dựng.
 • Bồi thường cho các tài sản sẵn có trên phạm vi công trường thuộc quyền sở hữu, trông nom, kiểm soát của Người được bảo hiểm.
 • Được bồi thường các chi phí liên quan tới phòng tránh, hạn chế tổn thất, chi phí dọn dẹp hiện trường, chi phí chuyên gia...

LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG GINET

 • Tiết kiệm thời gian và nhân lực.
 • Phí bảo hiểm cạnh tranh nhất.
 • Tư vấn, hỗ trợ giải quyết bồi thường đảm bảo quyền lợi khi có tổn thất xảy ra.
 • Khách hàng không phải trả bất kỳ khoản phí tư vấn nào 

 

GiNET Việt Nam

Tầng 11, Tòa nhà Harec, Số 4A Láng Hạ, Hà Nội.
Điện thoại: 0247 1080 688
Email: daotao@tachien.net

HOTLINE: 0985 590 154

Chi nhánh Hồ Chí Minh: 

Số 100 – 102 đường Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao
Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Tel: 0287 1080 688.

 

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

This is the bottom slider area. You can edit this text and also insert any element here. This is a good place if you want to put an opt-in form or a scarcity countdown.