GiNET Việt Nam 

BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM LUẬT SƯ

GIA TĂNG DOANH THU - KIỂM SOÁT RỦI RO

 

SỰ CẦN THIẾT CỦA BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM

  • Theo quy định của luật pháp (Theo điều 40 và điều 49 của Luật luật sư) tổ chức hành nghề Luật sư có nghĩa vụ mua Bảo hiểm Trách nhiệm nghề nghiệp.
  • Cung cấp sự đảm bảo về mặt tài chính đối với trách nhiệm phát sinh từ việc hành nghề chuyên môn.
  • Hạn chế, giảm thiểu được trách nhiệm mà Luật sư có thể phải gánh chịu và góp phần mang lại sự an toàn cho người bị thiệt hại.

LỢI ÍCH THAM GIA BẢO HIỂM 

  • Công ty Bảo hiểm sẽ bồi thường cho NĐBH các trách nhiệm pháp lý liên quan tới khiếu kiện được thực hiện một cách hợp pháp nhằm chống lại NĐBH do hành vi bất cẩn, lỗi bất cẩn hoặc thiếu sót do bất cẩn của NĐBH
  • Bồi thường cho NĐBH các chi phí phát sinh để bào chữa hoặc giải quyết yêu cầu bồi thường từ bên thứ ba

CÁC LOẠI TRỪ ĐIỂN HÌNH

  • Hành động vu khống, phỉ bang
  • Quên sót do ác ý.
  • Vi phạm quy định sử dụng lao động
  • Thực hiện dịch vụ nghề nghiệp không thuộc chuyên môn

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

  • Các tổ chức hành nghề Luật sư và hoạt động theo quy định của Luật luật sư.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Các tài liệu sản phẩm

 

GiNET Việt Nam

Tầng 11, Tòa nhà Harec, Số 4A Láng Hạ, Hà Nội.
Điện thoại: 0247 1080 688
Email: contact@tachien.net

HOTLINE: 0977 222 085

Chi nhánh Hồ Chí Minh: 

Số 100 – 102 đường Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao
Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Tel: 0287 1080 688.

 

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

This is the bottom slider area. You can edit this text and also insert any element here. This is a good place if you want to put an opt-in form or a scarcity countdown.